Länkar                     

 
 

                                                       (Klicka på logon för att komma till företagets hemsida)

 
 

 

 
       
 

Vakuumteak i Väst är ett företag med mycket erfarenhet inom teak. Företaget har bl.a. specialiserat sig på byten av teakdäck.  
       
 

Hydrogis AB gjorde den kartläggning över    havsbotten och miljökonsekvensbeskrivningen som   låg till grund för Miljödomstolens beslut angående anläggandet av hamnen.

 
       
 

SF Pontona är tillverkare och leverantör av flytbryggorna.